Cultúr

The purpose of the GAA is to promote our games, culture and life-long participation in a volunteer-led organisation that enriches lives and communities is as follows

The Cultúr agus Teanga officer for CLG Dhun na nGall is Catríona Sweeney, a member of CLG Beart and her contact details are: 00447736126855, IrishCulturalOfficer.Donegal@gaa.ie. All clubs also have a cultural officers, supported by Caitríona, who also helps organise Scór competions and Irish nights, provide for and organise Scholarship schemes and liaises with clubs to help promote the Irish Language

 

 

 

Is é cuspóir de chuid an CLG ár gcluichí, ár gcultúr agus ár rannpháirtíocht a chur chun cinn in eagraíocht atá faoi stiúir oibrithe deonacha a shaibhríonn saolta agus pobail.

Is í Catríona Nic Suibhne, ball de CLG Beart, Oifigeach Cultúrtha agus Teanga CLG Dhun na nGall agus is iad na sonraí teagmhála atá aici ná: 00447736126855, IrishCulturalOfficer.Donegal@gaa.ie. Chomh maith le seo, tá oifigeach chultúrtha ag achán club. Faigheann na hoifigí chultúrtha tacaíocht ó Caitríona, a chabhraíonn leo comórtais Scór agus oícheanta Gaeilge a eagrú, scéimeanna Scoláireachtaí a eagrú agus cuidiú a thabhairt do clubanna an Ghaeilge a chur chun cinn.

Play Video
Scór na nÓg Ulster 2022 - Naomh Columba