Gaoth Dobhair

gwedore-300x300-1

Ainm an Chlub: CLG Ghaoth Dobhair
Dathanna an Chlub/Club Colours: Glás & Bán 
Alternative Colours/Rogha Dathanna: Níl
Club Ground/Páirc an Chlub: Machaire Gathlán

Gaoth Dobhair - 2022 U21 Champions

PAIRC AN TAMHNAIGH MAP
COURTESY OF
GAAPITCHLOCATOR.NET

Bua-phointí an bhliain – 2019

Foireann sinsear fhad le cluiche ceannais peil, Forbairt mhaith déanta ar aiseanna an chlub ó thaobh an giom agus soilse úr. Coiste breá gníomhach atá ag obair go dian ar mhaithe leis an chlub. Tá Gaoth Dobhair curtha ar an léarscáil go hiontach le bliain anuas nuair a ghlac muid páirt i gcláracha éagsúla do RTÉ agus TG4.

D’éirigh leis an fhoireann peil a fháil fhad le cluiche ceannais sa chraobh, áit a raibh trí chluiche le himirt le buaiteoir a fháil, ach ar an droch uair ní raibh an lá linn. Chuir na himreoirí saothar mhór isteach le trí bliain anuas agus tá muid ag súil go mbeidh siad ar ais go láidir ar an bhliain seo chugainn. Chuaigh foireann sinsear na mban fhad le cluiche ceathrú ceannais i ngrád idirmheánach sa chraobh i mbliana agus cé go bhfuil cuid mhaith den fhoireann as baile chuir siad foireann chun páirce do gach cluiche. Fuair an foireann tacaíocht fhad leis an cluiche ceathrú ceannais sa chraobh chomh maith.

Bhí bliain mhaith ag na foirne faoi aois i 2019. Ghlac na foirne faoi 6, 8, 10  buachaillí agus cailíní páirt i cuid mhór blitzeanna i rith an tsamhraidh. Ghlac an foireann F12 buachaillí páirt i  ‘Lá Gaeltachta’ i bPáirc An Chrócaigh i Mí Meán Fhómhar le foirne eile as na Gaeltachtaí ar fud na tire. Fuair siad fhad le cluichí ceannais an Chontae i Roinn 1. Bhuaigh an foireann F13 craobh an Iar Thuaisceart agus bhí droch ádh orthu i gcluiche leath cheannais an Chontae. Bhí an bhua ag an foireann F14 i sraith Rannóg 2 sa Chontae. bhí an bhua ag an foireann F16 sa Chraobh Roinn 1 sa Chontae agus fuair siad go cluiche leath cheannais i gComórtas Paul Mc Girr in Uladh. Bhí droch ádh ar an fhoireann F18 i gcluiche ceannais Craobh Roinn 1 an chontae. Tá an foireann go foil páirteach sna babhtaí deireanach den sraith Roinn 1 an Chontae.

Bhí bliain mhaith ag an fhoireann F12 cailíní agus bhain siad a gcuid cluichí go léir. Bhuaigh an foireann F14 cluiche ceannais B an chontae. Rinne an foireann F16 iarracht mhór in sraith iontach láidir. Ta an foireann mionúr fríd go cluiche ceannais  Roinn 5 an Chontae.

 

Bhí bliain thar a bheith gnóthach ag na hiománaí óga. Tá daoine ag iomáint anois ag gach aois ghrúpa sa chlub agus ag ghabhail ó neart go neart faoi stiúir na traenálaithe go léir.

D’imir foireann f12 sa chomórtas Doire/Dún na nGall faoi dhíon agus bhain siad roinn s’acu.

D’éirigh le foireann Ghaoth Dobhair Corn An tAthair Ó hÉaráin a bhaint i mbliana ag ‘Blitz na Gaeilge’ i Mhachaire Fíolta.Bhí foireann f12 sa 3ú áit sa sraith agus d’imir siad sa cluiche ceannais ‘B’ sa chraobh. Chaill siad le pointe in éadan Béal Átha Seannaigh.

D’imir foireann f13 i sraith Dhoire/Dhún na nGall. Bhí cluichí acu in éadan foirne as Dhoire agus Tír Eoghain. Chaill siad sa chluiche ceannais in éadan Bun Crannacha.

Mionúr: Triúr as an chlub a d’imir i mbliana i gcuideachta CLG An Chlochán Léith. Chaill an fhoireann seo i gcluiche ceannais ‘A’ an chontae.

2019 Roll of Honour:           

Foireann Sinsear  – Cluiche Ceannais Craobh Peil

Mionúr  – Cluiche Ceannais Craobh Roinn 1

Faoi 16  – Buaiteoirí Craobh Roinn 1

Amharc siar ar 2010-19:

Tá dul chun cinn mhór déanta ag an chlub le deich mbliana anuas. Chuir muid páirc peile úr ar fáil do chomórtas náisiúnta Peile na Gaeltachta i 2012 agus d’éirigh linn an comórtas náisiúnta a bhaint dhá bhliain as a chéile i 2012 agus arís i 2013 sa Rinn. Chuir muid tús le foireann sinsear Peil na mBan i 2012 agus bhain siad Comórtas Peile na Gaeltacht i ngrád sóisear i 2012 agus 2013. D’éirigh linn fáil fhad le cluichí ceannais Uladh i ngrád faoi 21 dhá bhliain as a chéile 2016 agus 2017 agus bhí an bhua linn i 2017. Tá dul chun cinn maith déanta ag an fhoireann sinsear le cúpla bliain anuas sa chraobh agus bhí 2018 ina bhliain stairiúil nuair a bhain muid Sraith na Contae, Craobh na Contae agus Craobh Peil na gClubanna Uladh don chéad uair riamh nuair a fuair muid an bhua ar An Bhoth tar éis am breise sa chluiche ceannais. Tá forbairt mhór déanta leis na foirne faoi aois leis na blianta anuas idir peil agus iománaíocht agus tá gach grád bainte ag an chlub ó faoi 16 go faoi 21. Ta feabhas déanta ó thaobh an ionadaíocht a bhíonn  ar fhoirne na contae ó faoi aois suas go sinsear agus tá chuid mhór boinn Uladh agus náisiúnta bainte amach ag cuid acu chomh maith le gradaim All Stars ag Niall Mac Aoidh agus Caoimhín Ó Casaide. Bhain muid Club Gaeltachta na Bliana i 2011 agus 2016 ag Gradam Choiste an Chontae. Bhain muid Club Sinsear na Bliana i 2018.

Tá forbairt leanúnach déanta leis an iománaíocht a thabhairt chun tosaigh ag na foirne faoi aois san fhó-chumann leis na blianta anuas agus tá méadú mór taca ar an líon páistí atá ag glacadh páirt.  Ghlacann an chlub páirt i Scór na nÓg agus Scór Sinsir gach bliain agus d’éirigh linn Craobh na hÉireann a bhaint in 2017 sa rannóg Léiriú Stáitse. Buíochas mór do na hoifigigh, bainisteoirí coachalaí agus gach duine a chuir isteach obair mhór le 10 mbliana anuas agus tá a gcuid saothar le feiceáil leis na haiseanna atá ar fáil don pharóiste. Tá an chlub ag cuir cuid mhór imeachtaí ar fáil do phobal an pharóiste leis na blianta anuas, cosúil le bingo, giom, ranganna circuits, dioscó agus damhsa. D’fhág muid slán le Micheál ‘Roycee’ Ó Rabhartaigh a bhí mar imreoir lárnach don chlub agus le Uachtarán an chlub Páidí Thaidhg Mac Pháidín i 2019.

Micheál Roycee Ó Rabhartaigh 1994-2019
Micheál Roycee Ó Rabhartaigh 1994-2019

Gaoth Dobhair – Senior Board

Oifigeach/Officer Ainm/Name E-mail Address Fón/Telephone
Cathaoirleach Dónall Ó’Gallchóir chairperson.gaothdobhair.donegal@gaa.ie 087 2245848
Runaí Dónal Mac Iomhair ssecretary.gaothdobhair.donegal@gaa.ie 086 1500226
Cisteoir Treasa Ní Cholla treasurer.gaothdobhair.donegal@gaa.ie 087  9734066
Oifigeach Caidreamh Poiblí Dónall Ó Cnáimhsí pro.gaothdobhair.donegal@gaa.ie 087 2491101
Oifigeach Oiliúna Daithí Mac Roibeaird daithimor89@gmail.com 083 3366619
Oifigeach Coimirce Leanaí Cait Ní Chrualaíoch kitcrowley@hotmail.com 087 6404998
Oifigeach Club Sláinte agus Folláine Le Líonadh - -
Oifigeach Cultúr Sara Ní Chuireáin sara@glornangael.ie 083 1314681
Ball an Bhord Contae 1 Dáithí Mac Roibéard daithimor89@gmail.com 083 3366619
Ball an Bhord Contae 2 Deaghlán Ó Fearraigh Drferry@siptu.ie 087 221 2584
Gaoth-Dobhair-Gasúraí-faoi-16-a-bhain-Craobh-na-Contae-1536x747-1

Minor Board Details

Oifigeach/Officer Ainm/Name E-mail Address Fón/Telephone
Cathaoirleach Éamonn O'Baoill eamon.boyle@yahoo.ie 087 6906694
Runaí Angel Uí Dochartaigh secretary.gaothdobhair.donegal@gaa.ie 087 6492255
Oifigeach Caidreamh Poiblí Daithí Mac Roibeaird Daithimor89@gmail.com 083 3366619
Regional Board Delegate
Faoi 7 Christopher McFadden 083 1701243
Faoi 9 Jason Mac Giolla Bhride 087 6245138
Faoi 11 James Mac Suibhn 087 6279787
Faoi 13 Martin Ó’Colla 087 6412306
Faoi 15 Seán Neansaí Ó Gallchóir stout_jnr@yahoo.ie 087 6489080
Faoi 17 Hugo Ó’Duibhir 087 6291327
Caolíní
Faoi 14 Brian Ó’Fearaigh 086 1729483
Faoi 16 Mervyn Ó Domhnaill mervynodonnell001@gmail.com 087 9896433
Faoi 18 Eimear Friel/Shaun Neansaí 087 6489080
Iomanaíocht
Faoi 8/10/12 Damien Ó’Sullivan
Faoi 15/17 Daithí Mac Roibeaird Daithimor89@gmail.com 083 3366619
1ST TWELVE
1 Niall MacAoidh 4 Gary MacPhaidín 7 Niall Ó Frighíl 10 Eamonn Ó Colm
2 Odhrán MacPhaidín Ó Fearraigh 5 Ciarán Mac Giolla Easpaig 8 Cian Ó Maolagáin 11 Micheál Ó Cearrbhaill
3 Daire Ó Baoill 6 Odhrán MacNiallais 9 Naoise Ó Baoill 12 Micheál Ó’Lionsaigh
1 Niall MacAoidh 4 Gary MacPhaidín 7 Niall Ó Frighíl 10 Eamonn Ó Colm
2 Odhrán MacPhaidín Ó Fearraigh 5 Ciarán Mac Giolla Easpaig 8 Cian Ó Maolagáin 11 Micheál Ó Cearrbhaill
3 Daire Ó Baoill 6 Odhrán MacNiallais 9 Naoise Ó Baoill 12 Micheál Ó’Lionsaigh
Gaoth-Dobhair-Facebook-768x576

Amharc siar ar 2010-19

Tá dul chun cinn mhór déanta ag an chlub le deich mbliana anuas. Chuir muid páirc peile úr ar fáil do chomórtas náisiúnta Peile na Gaeltachta i 2012 agus d’éirigh linn an comórtas náisiúnta a bhaint dhá bhliain as a chéile i 2012 agus arís i 2013 sa Rinn. Chuir muid tús le foireann sinsear Peil na mBan i 2012 agus bhain siad Comórtas Peile na Gaeltacht i ngrád sóisear i 2012 agus 2013. D’éirigh linn fáil fhad le cluichí ceannais Uladh i ngrád faoi 21 dhá bhliain as a chéile 2016 agus 2017 agus bhí an bhua linn i 2017. Tá dul chun cinn maith déanta ag an fhoireann sinsear le cúpla bliain anuas sa chraobh agus bhí 2018 ina bhliain stairiúil nuair a bhain muid Sraith na Contae, Craobh na Contae agus Craobh Peil na gClubanna Uladh don chéad uair riamh nuair a fuair muid an bhua ar An Bhoth tar éis am breise sa chluiche ceannais. Tá forbairt mhór déanta leis na foirne faoi aois leis na blianta anuas idir peil agus iománaíocht agus tá gach grád bainte ag an chlub ó faoi 16 go faoi 21. Ta feabhas déanta ó thaobh an ionadaíocht a bhíonn  ar fhoirne na contae ó faoi aois suas go sinsear agus tá chuid mhór boinn Uladh agus náisiúnta bainte amach ag cuid acu chomh maith le gradaim All Stars ag Niall Mac Aoidh agus Caoimhín Ó Casaide. Bhain muid Club Gaeltachta na Bliana i 2011 agus 2016 ag Gradam Choiste an Chontae. Bhain muid Club Sinsear na Bliana i 2018.

Tá forbairt leanúnach déanta leis an iománaíocht a thabhairt chun tosaigh ag na foirne faoi aois san fhó-chumann leis na blianta anuas agus tá méadú mór taca ar an líon páistí atá ag glacadh páirt.  Ghlacann an chlub páirt i Scór na nÓg agus Scór Sinsir gach bliain agus d’éirigh linn Craobh na hÉireann a bhaint in 2017 sa rannóg Léiriú Stáitse. Buíochas mór do na hoifigigh, bainisteoirí coachalaí agus gach duine a chuir isteach obair mhór le 10 mbliana anuas agus tá a gcuid saothar le feiceáil leis na haiseanna atá ar fáil don pharóiste. Tá an chlub ag cuir cuid mhór imeachtaí ar fáil do phobal an pharóiste leis na blianta anuas, cosúil le bingo, giom, ranganna circuits, dioscó agus damhsa. D’fhág muid slán le Micheál ‘Roycee’ Ó Rabhartaigh a bhí mar imreoir lárnach don chlub agus le Uachtarán an chlub Páidí Thaidhg Mac Pháidín i 2019.

Gaoth-Dobhair-Foireann-Sinsear-Ghaoth-Dobhair-1536x841-1